News

Aktualizácia podujatí a fungovania RC klubu v sezóne 2020 v súvislosti so súčasnou situáciou

Milí naši priaznivci,

na základe záverov zo zasadnutia vlády SR a Ústredného krízového štábu SR, ktorí prijali ďalšie opatrenia vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19, medzi ktorými je okrem iného aj

predĺženie zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy
(až do odvolania tohto krízového stavu)

si Vás dovoľujeme informovať, že:

Preteky v sezóne 2020

TOP – Tvoj offroad pretek, ktorým sa 25. 04. 2020, počas Svätojurských hodov, mala zahájiť sezóna sa ruší.

*(informatívne – Svätojurské hody sa taktiež nebudú konať)

TOP – Tvoj offroad pretek je naplánovaný na 06. 06. 2020, jeho konanie závisí od vývoja situácie a či dôjde k zmenám vydaných opatrení.

Nechceme ho hneď rušiť, uvidíme ako sa bude situácia vyvíjať a budeme Vás priebežne informovať.

MDD – Medzinárodný deň detí

Pre tých najmenších sme naplánovali Deň detí na 30. 05. 2020. Rovnako ako pri druhom preteku, tak aj tu platí, že jeho organizácia závisí podľa vývoja situácie.

Klubové dni a voľné jazdenie (členovia, nečlenovia)

Sme si plne vedomí toho, že pekné počasie láka ísť na dráhu si pojazdiť.
Podmienky možného jazdenia pre členov nášho tímu ako aj nečlenov, budú predmetom rokovania  nášho tímu a veríme, že sa nám spoločne podarí nájsť nejaký kompromis tak,
aby ste si ako jednotlivci alebo ako menší počet vedeli prísť zajazdiť a tráviť tak svoj voľný čas. Samozrejme, že nevyhnutnosťou bude dodržiavanie patričných opatrení (rozostup, rúško
na tvári…). O výsledku Vás budeme informovať.

Brigády na dráhe

Keďže súčasná situácia nemá absolútne žiadny vplyv na vykonávanie nutných úprav na dráhe, musíme s nimi aj naďalej počítať. Bude potrebné opraviť strechu na prístreškoch, postrekovať proti burine, kosiť a veľa iného. Tu sa nám pomoc vždy zíde, samozrejme prácu by sme si podelili a naplánovali tak, aby boli dodržané opatrenia (rozostup, rúško na tvári…).

2% dane z príjmu

Tu nedochádza k žiadnej zmene a aj naďalej môžete svoje 2% dane z príjmu poukázať nášmu združeniu a podporiť tak priamo našu činnosť.) Z týchto 2% sú napr. hradené náklady na našu prevádzku ako platby za elektrinu, nákup materiálu, benzín do kosačiek, kosačky, oleje do kosačiek, nová strecha na prístrešky, postreky na burinu, pracovné náradie a veľa iného.

Každému jednému kto sa tak rozhodne a podporí nás vopred ďakujeme.

Veríme, že spoločne celú situáciu zvládneme a budeme všetci naozaj zodpovední k aktuálnej situácii. Práve opatrenia sú významným a dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorenia a je potrebné na ne nazerať ako na jeden z krokov a dôležitých nástrojov, ktorým sa vie zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 vo Vašom okolí a na celom Slovensku.

Tím DirtRacing

Pridaj komentár

newspaper templates - theme rewards