News

Jazdenie a klubové členstvo 2024

Ahojte, ako je zvykom pred každou sezónou, pripravili sme pre Vás krátky súhrn informácií ohľadne voľného jazdenia a klubového členstva na dráhe vo Svätom Jure.

V celom článku nájdete informácie o voľnom jazdení pre nečlenov resp. príležitostných jazdcov vo forme jednorázových vstupov či permanentky. Pre všetkých nových záujemcov a existujúcich členov v článku nájdete kompletné informácie o klubových podmienkach, ich výhodách a členských príspevkoch.
V prvom rade Vás chcem informovať že všetky uvedené informácie sú (okrem tohto článku) po celú sezónu dostupné aj v sekciach stránky JAZDENIE a ČLENSTVO

Začnem s informáciami pre občasných jazdcov resp. nečlenov, v krátkosti len uvediem že pri vstupe má jazdec k dispozícii priestory v rámci areálu na rozloženie vlastného pitboxu (stan, stolík so stoličkou…), prístup k el. napájaniu 220V, priestor na depe pre manipuláciu s modelom počas jazdenia.

Voľné jazdenie na dráhe vo Svätom Jure
Nečlen klubu má možnosť jazdiť pri nasl. podmienkach:
Jednorázový vstup na deň 10€ / osoba / auto / klubový deň (divák je bez poplatku)

– dráha Svätý Jur je otvorená pre verejnosť výhradne podľa dohody
–  kontaktujte nás aspoň 2 dni vopred prostredníctvom emailu alebo telefonicky. (kontakty nájdete v sekcii dráh alebo kontaktoch)

Permanentka
Permanentka všeobecne rieši problém pre osoby, ktorým členstvo z nejakých dôvodov nevyhovuje, alebo sa chcú len venovať občasnému jazdeniu a popritom získať aj pár výhod pri častejšom jazdení vo forme výhodnejšieho vstupného poplatku. Pre tých, ktorí nemajú záujem o členstvo, ale chcú si len občas zajazdiť, sme pripravili možnosť zakúpenia výhodnej permanentky.
Permanentka stojí 50 EUR a má hodnotu 7 vstupov.

– dá sa použiť aj mimo klubové dni pri oznámení záujmu o jazdenie aspoň 2 dni vopred
– prenosná, to znamená že na permanentku môže prísť aj viac áut / jazdcov. Jedno auto = jeden vstup. Počet osôb na jedno auto nie je obmedzený
– vydávaná len na konkrétnu sezónu, nepoužité vstupy na karte nie sú prenosné do daľšej sezóny
– v prípade straty karty sa kópie nevystavujú, bohužiaľ je nutnosť si kúpiť novú

Pokyny a podmienky využívania areálu
Pre detailné informácie o povinnostiach a prevádzkových podmienkach areálu, prosím prejdite do sekcie JAZDENIE / link

Každý jeden návštevník je povinný počas pobytu v areále:

Jazdec či návštevník (užívateľ) sa ma správať tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku klubu, je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením, za maloletú osobu zodpovedá jej zákonný zástupca.

  • riadiť sa pokynmi správcu, po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť užívateľ z areálu s okamžitou platnosťou vykázaný
  • dbať a vždy udržiavať poriadok po sebe v areáli dráhy a jej blízkom okolí
  • v priestoroch depa a tribúny udržovať po sebe čistotu a poriadok
  • odpadky hádzať do koša (vrátane nádob od paliva)
  • spaľovacie autá sa neštartujú na tribúne ale len vo vyhradenom priestore depa
  • depo a tribúna sa neznečisťuje rôznymi kvapalinami a chemickými látkami alebo iným odpadom
  • špaky nepatria na zem, ak fajčíte zabezpečte si vlastný popolník
  • dodržiavať zásady slušného správania
  • je povinný po skončení užívania odovzdať areál správcovi, ktorý skontroluje poriadok a funkčnosť areálu

Podmienky a bližšie informácie týkajúce sa:

ČLENSTVA : https://www.dirtracing.sk/clenstvo-v-klube/

VOĽNÉHO JAZDENIA : https://www.dirtracing.sk/jazdenie-na-drahe/

Brigády na dráhe

V sezóne 2024 plánujeme vykonať niekoľko nevyhnutných brigád, týkajúcich sa primárne obnovy jazdnej dráhy, oprava tribúny, revitalizácie depa a ostatných prác, ktoré vylepšia kvalitu areálu.

2% dane z príjmu

Tu nedochádza k žiadnej zmene a aj naďalej môžete svoje 2% dane z príjmu poukázať nášmu združeniu a podporiť tak priamo našu činnosť.) Z týchto 2% sú napr. hradené náklady na našu prevádzku ako platby za elektrinu, nákup materiálu, benzín do kosačiek, kosačky, oleje do kosačiek, nová strecha na prístrešky, postreky na burinu, pracovné náradie a veľa iného.

Každému jednému kto sa tak rozhodne a podporí nás vopred ďakujeme.

Tím DirtRacing

Pridaj komentár

newspaper templates - theme rewards