News

Jazdenie a klubové členstvo 2017

Ahojte, ako je zvykom pred každou sezónou, pripravili sme pre Vás krátky súhrn informácií ohľadne voľného jazdenia a klubového členstva na dráhe vo Svätom Jure.

V celom článku nájdete informácie o voľnom jazdení pre nečlenov resp. príležitostných jazdcov vo forme jednorázových vstupov či permanentky. Pre všetkých nových záujemcov a existujúcich členov v článku nájdete kompletné informácie o klubových podmienkach, ich výhodách a členských príspevkoch.
V prvom rade Vás chcem informovať že všetky uvedené informácie sú (okrem tohto článku) po celú sezónu dostupné aj v sekciach stránky JAZDENIE a ČLENSTVO

Začnem s informáciami pre občasných jazdcov resp. nečlenov, v krátkosti len uvediem že pri vstupe má jazdec k dispozícii priestory v rámci areálu na rozloženie vlastného pitboxu (stan, stolík so stoličkou…), prístup k el. napájaniu 220V, priestor na depe pre manipuláciu s modelom počas jazdenia. Táto možnosť platí v areáloch obidvoch dráh.

Voľné jazdenie na dráhach vo Svätom Jure
Nečlen klubu má možnosť jazdiť pri nasl. podmienkach:
Jednorázový vstup na deň 10€ / osoba / auto / klubový deň (divák je bez poplatku)

– Dráha Svätý Jur je otvorená pre verejnosť každú nedeľu (klubový deň) od 10:00 – 17.00 prípadne podľa dohody
– jazdenie mimo klubových dní – kontaktujte nás aspoň 2 dni vopred prostredníctvom emailu alebo telefonicky. (kontakty nájdete v sekcii dráh alebo kontaktoch)

Permanentka
Permanentka všeobecne rieši problém pre osoby, ktorým členstvo z nejakých dôvodov nevyhovuje, alebo sa chcú len venovať občasnému jazdeniu a popritom získať aj pár výhod pri častejšom jazdení vo forme výhodnejšieho vstupného poplatku. Pre tých, ktorí nemajú záujem o členstvo, ale chcú si len občas zajazdiť, sme pripravili možnosť zakúpenia výhodnej permanentky.
Permanentka stojí 50 EUR a má hodnotu 7 vstupov.

– platná na vybranú dráhu a dá sa použiť aj mimo klubové dni pri oznámení záujmu o jazdenie aspoň 2 dni vopred
– prenosná, to znamená že na permanentku  môže prísť aj viac áut / jazdcov. Jedno auto = jeden vstup. Počet osôb na jedno auto nie je obmedzený
– vydávaná len na konkrétnu sezónu, nepoužité vstupy na karte nie sú prenosné do daľšej sezóny
– v prípade straty karty sa kópie nevystavujú, bohužiaľ je nutnosť si kúpiť novú

Pokyny a podmienky využívania areálu
Pre detailné informácie o povinnostiach a prevádzkových podmienkach areálu, prosím prejdite do sekcie JAZDENIE / link

______________________________________________________________________________________

Členstvo
Regulérnym členom sa môže stať každá fyzická osoba staršia viac ako 18 rokov (mladšia osoba len s písomným súhlasom jedného z rodičov).
Záujemca by mal mať záujem o modelársku činnosť v oblasti offroad spalovacích alebo elektro modelov v mierke 1:8 BUGGY, TRUGGY, MONSTERTRUCK alebo 1:10 SHORT COURSE pokiaľ sa chce podieľať na činnosti klubu.
Členstvo schvaľuje predsedníctvo klubu, a to na základe elektronickej alebo písomnej žiadosti.

Ako sa stať členom klubu
– prečítať si podmienky a povinnosti členstva
– vyplniť a odoslať registračný formulár (na konci článku)
– počkať na potvrdenie schválenia členstva predsedníctvom klubu a zaslanie prihlášky
– po akceptovaní registrácie poslať prihlášku do klubu
– zaplatiť príslušný členský poplatok v lehote do 15 dní od potvrdenia žiadosti nového člena

Ako si predĺžiť existujúce členstvo v klube
– prečítať si podmienky a povinnosti členstva
– zaplatiť príslušný členský poplatok

Členstvo na dráhe
Príspevok základného členstva s neobmedzeným prístupom na dráhu je stanovený vo výške  70€ / osoba

Výhody
– neobmedzený bezplatný prístup na dráhu pri víkendových klubových stretnutiach a tréningoch
– možnosť jazdenia aj v pracovných dňoch – dohoda min. 2 dni vopred telefonicky alebo mailom
klubové brigády sú nepovinné a nemusí sa podieľať na organizácii pretekov usporiadavaných klubom RCŠMK
– zľava 5% na celý sortiment RC obchodu RCSVET www.rcsvet.sk (zabezpečuje kompletný sortiment náhradných dielov rôznych značiek)
– možnosť reprezentácie v DIRT RACING TEAM-e
– možnosť voliť na klubových stretnutiach (pre starších ako 18 rokov)

Povinnosti člena klubu
– po akceptovaní žiadosti o členstvo uhradiť do 15 dní členský príspevok
– riadiť sa pokynmi správcu areálu, po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť člen z areálu s okamžitou platnosťou vykázaný
– dbať a vždy udržiavať poriadok po sebe v areáli dráhy a jej blízkom okolí
– v priestoroch depa a tribúny udržiavať po sebe čistotu a poriadok
– odpadky hádzať do koša
– spaľovacie autá sa neštartujú na tribúne ale len vo vyhradenom priestore a depe
– depo a tribúna sa neznečisťuje rôznymi kvapalinami a chemickými látkami alebo iným odpadom
– špaky nepatria na zem, ak fajčíš, zabezpeč si vlastný popolník
– dodržiavať zásady slušného správania
ŽIADOSŤ O ČLENSTVO – ak máte záujem o registráciu, prosím prejdite do sekcie ČLENSTVO / link , na konci stránky nájdete registračný formulár.

V prípade akýchkoľvek otázok či informácií nás neváhajte kontaktovať /link

Predsedníctvo klubu RCŠMK, aktualizované dňa  15.2.2017

Pridaj komentár

newspaper templates - theme rewards