News

Jazdenie – členovia, nečlenovia – sezóna 2020 v súvislosti so súčasnou situáciou

Milí naši členovia a nečlenovia,

tak ako sme Vás aj pred nedávnom informovali, nariadenie vlády SR, ktoré zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, sa týka našej činnosti a sme povinní ho dodržiavať. V skratke to znamená, že až do odvolania tohto krízového stavu sú na túto sezónu všetky preteky a podujatia naplánované našim združením až do odvolania zrušené.

Náš tím sa podrobne zaoberal otázkou týkajúcou sa jazdenia v našom areále, pre členov ako aj nečlenov, počas trvania súčasnej situácie.

Pri rozhodovaní sme zohľadnili všetky skutočnosti tak, aby bolo dodržané predmetné nariadenie a aby boli z našej strany vykonané potrebné opatrenia.

Jazdenie v našom areále bude možné avšak výhradne v menšom individuálnom počte a prísnom dodržiavaní nastavených pravidiel. V nadväznosti na uvedené sme stanovili podmienky a pravidlá týkajúce sa jazdenia, ktoré uvádzame nižšie.

Podmienky jazdenia pre členov nášho tímu ako aj pre nečlenov:

Maximálny počet osôb v areále je stanovený na 5 osôb (týka sa to jazdcov aj nejazdcov).

Každý jeden záujemca o jazdenie nás musí vopred kontaktovať (mailom, telefonicky, správou cez sociálne siete…) a dohodnúť (rezervovať) si s nami termín, kedy chce ísť na dráhu. Takto nahlásenému jazdcovi zabezpečíme sprístupnenie areálu.
Pre presnejší prehľad o pohybe budeme evidovať v prípade každého jazdca deň aj čas požadovaného začiatku jazdenia, predbežný čas, ktorý chce jazdec stráviť v areále a zároveň nám bude potrebné nahlásiť aj reálny odchod. Nenahlásenému záujemcovi nebude umožnený vstup do areálu.

Brána bude počas jazdenia uzamknutá a tak nebude možné, aby náhodní okoloidúci alebo nenahlásení jazdci vstúpili do areálu. Týmto spôsobom bude vedená presná evidencia počtu osôb, ktoré sa budú zdržiavať v areále, ako aj maximálne zabezpečené dodržiavanie nastavených opatrení.

Každý jeden návštevník je povinný počas pobytu v areále:

  • mať rúško na tvári, a tak chrániť seba a ostatných, ktorí tam s ním budú,
  • udržiavať patričný odstup od ostatných prítomných,
  • podľa vlastného uváženia sa chrániť ďalšími možnými prostriedkami napr. používaním ochranných rukavíc a podobne,
  • v prípade porušenia stanovených pravidiel iným návštevníkom nám to bezodkladne nahlásiť.
  • udržovať poriadok 🙂

Ďakujeme, že tieto opatrenia rešpektujete.

Spoločne celú situáciu zvládneme a buďme všetci naozaj zodpovední k aktuálnej situácii.

Tím DirtRacing

Pridaj komentár

newspaper templates - theme rewards