News

Preteky IOC a organizačné zmeny v sezóne 2015

Predtým než naplno začne sezóna pretekov, prečítajte si krátky súhrn základných informácií o pretekaní a zmien v sezóne 2015 na dráhach v Jure, Kvetoslavove a Židlochoviciach.

V sezóne 2015 pokračujeme v usporiadavaní seriálu InterTrack Offroad Challenge. Počet plánovaných pretekov na jednotlivé dráhy ostáva nezmenený t.j. 3 preteky IOC na každú dráhu ( Svätý Jur, Kvetoslavov, Židlochovice), spolu 9 pretekov IOC.
V Židlochoviciach a Kvetoslavove sa okrem IOC bude organizovať aj po jednom klubovom preteku na každej dráhe. (viď viac info v kalendári)

InterTrack Offroad Challenge 2015 sa jazdí ako “Open“, zúčastniť sa ho môžu pretekári z akejkoľvek krajiny a akéhokoľvek klubu ako aj pretekári bez klubovej príslušnosti.

AKTÍVNE KATEGÓRIE PRETEKU IOC
V sezóne 2015 máte možnosť pretekať v piatich kategóriach 1:8 IC BUGGY, 1:8 E BUGGY a 1:8 E TRUGGY, 1:10 SHORT COURSE (SCT), 1:10 E HIMOTO. Aktuálne sa kategória SCT jazdí s podvozkami 4WD, avšak nič nebráni otvoreniu aj samostatnej 2WD sekcie pri dostačujúcom počte pretekárov, ak bude záujem.
Kategória 1:10 E HIMOTO sa jazdí len na dráhe v Židlochoviciach.

MINIMÁLNY VEK PRETEKÁRA PRI FUNKCII NASADZOVAČA

Usporiadatelia sa zhodli o opätovnom zavedení pravidla z roku 2011, ktoré určuje potrebný, dosiahnutý vek nasadzovača. Ak pretekár ma menej ako 12 rokov (vrátane), nemôže plniť funkciu nasadzovača ako je uvedené v pravidlách, avšak, tento pretekár je povinný za seba zabezpečiť vlastnú náhradu alebo môže využiť ponuku prenájmu nasadzovača. V prípade ak pretekár nebude mať za seba zabezpečenú náhradu, nebude mu umožnené zúčastniť sa jednotlivých jázd.

PRENÁJOM NASADZOVAČA
V prípade ak je jazdec prihlásený na pretek a má záväzne rezervovaného nasadzovača (čo potvrdzuje pri online registrácii) a neoznámi organizátorovi, že sa na pretek nedostaví alebo zruší svoju účasť resp. záujem o nasadzovača až po uzatvorení registrácie, bude mu uplatnená sankcia v plnej výške spoplatnenia nasadzovača, ktorá sa zohľadní na úhradu pri ďalšom preteku.

Možnosť rezervácie nasadzovača, ktorého zabezpečuje organizátor, je určitý druh výhody, ktorú môžu pretekári využívať. Je určená pre tých, ktorí nechcú vykonávať nasadzovanie, alebo pre pretekárov ktorí nemajú časový priestor z dôvodu jazdenia viacerých kategórií, nemajú mechanika, ktorý sa im postará o autá zatiaľ čo oni budú nasadzovať alebo nemajú možnosť si zabezpečiť za seba náhradného nasadzovača (napr. doviezť ho so sebou).
Rezervácia nasadzovačov nie je povinná, avšak podľa pravidiel je každý jeden jazdec povinný nasadzovať podľa rozpisu, resp. zabezpečiť aby bol v určenom čase plnohodnotne zastúpený. Pri nenastúpení alebo neplnohodnotnom zastupovaní nasadzovania má organizátor právo na škrtnutie najlepšej jazdy pretekára (v zmysle pravidiel preteku IOC)

Berte na vedomie že nasadzovači zabezpečovaní organizátorom, sú záväzne objednávaní v potrebnom časovom predstihu pred konaním samotného preteku s ohľadom na počet a požiadavky prihlásených pretekárov. V prípade ak si pretekár záväzne rezervuje nasadzovača a nedostaví sa (neoznámi svoju neúčasť), alebo záväzne rezervovaného nasadzovača zruší až po uzatvorení online registrácie, klubu vzniká škoda ním spôsobená.

SÚHRN HLAVNÝCH ZMIEN V PRAVIDLÁCH IOC 2015

DĹŽKA FINÁLOVÝCH JÁZD
Zmena sa týka len kategórie E BUGGY a E TRUGGY – z pôvodnej 3x8min finálovej jazdy sa zvyšuje čas finálovej jazdy na 3x10min.

VÝŠKA ŠTARTOVNÉHO
Ponúkame Vám rovnaké podmienky ktoré platia na všetkých troch dráhach, okrem toho sme nastavili výhodnejšie podmienky pre mladších či starších pretekárov.

KID ( menej < 7 rokov): 0 EUR / 0 CZK
JUNIOR ( 8 – 12 rokov) 6 EUR / 150 CZK
SENIOR ( 13 – 54 rokov)
12 EUR / 300 CZK
OLDSTAR ( viac > 55 rokov) 6 EUR / 150 CZK
registrácia druhého auta 7 EUR / 175 CZK

Člen klubov organizujúcich seriál IOC získava automaticky zľavu 2 € z príspevku na každom preteku vo Svätom Jure, Kvetoslavove či zľavu 50 CZK v Židlochoviciach.

TECHNICKÉ REGULÁCIE V KATEGÓRIACH
Pre sezónu 2016 budeme na pretekoch – v každej kategórii vyžadovať, aby všetky LiPo akumulátory/batérie používané v modeloch boli typu „HARDCASE„. To znamená
že akumulátor musí byť uložený v ochrannom tvrdenom obale. Tvrdený ochranný obal musí byť súčasťou batérie dodávaný výrobcom akumulátora. Oznamujeme Vám to už v sezóne 2015, aby ste mali dostatok priestoru sa na túto zmenu pripraviť a zabezpečiť. Veríme, že nájdete pre zavedenie tejto podmienky pochopenie a oceníte našu snahu o zvýšenie bezpečnosti na pretekoch.

Pre kategóriu E BUGGY už v tejto sezóne platí nové obmedzenie pre počet článkov batérie max = 4S.

Pre všetky kategórie platí zákaz používania gyra, avc v kvalifikačných či finálových jazdách.

Uvedené zmeny budú v krátkej dobe postupne zverejnené aj v aktualizovaných pravidlách na stránkach dirtracing a intertrack.

V prípade akýchkoľvek otázok či informácií nás neváhajte kontaktovať /link

DirtRacing Team, RC Carclan Team & RCA Židlochovice Team

Pridaj komentár

newspaper templates - theme rewards