News

Uvoľňovanie opatrení v súvislosti s COVID-19 a aktuálna organizácia pretekov

Ahojte,

určite ste už všetci zaevidovali, že v týchto dňoch došlo k výraznému uvoľneniu opatrení , ktoré boli nariadené Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a ktoré výrazne obmedzili doterajšiu činnosť nášho združenia. V nadväznosti na stanovené obmedzenia, a to, že vôbec nebolo známe na aké dlhé časové obdobie budú účinné, sme boli po vyhlásení pandémie nútení obmedziť našu činnosť, ako aj zrušiť naše preteky a ostatné akcie vyhlásené na túto sezónu. Vzhľadom na priaznivú situáciu došlo počas minulého týždňa k prvému výraznému uvoľneniu opatrenia – povolilo sa usporadúvanie hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb.


Táto správa nás veľmi potešila, avšak keď sme si detailne naštudovali vydané usmernenie k uvoľneniu, prišli sme na to, že podmienky v prípade podujatí konajúcich sa v exteriéri boli jednak veľmi nejasné, niektoré aj obtiažne splniť (napr. 2 metrový odstup medzi sebou na tribúne).
Ale to najdôležitejšie bolo, že aj naďalej ostalo zakázané usporadúvanie akékoľvek hromadného podujatia súťažnej športovej povahy.

Z tohto dôvodu sme naše prvotné zmýšľanie obnoviť pôvodne plánovaný termín preteku nezrealizovali, a kontaktovali sme priamo ÚVZSR s požiadavkou na objasnenie a upresnenie podmienok, ktoré sa nás týkali, aby sme v prípade realizácie uskutočňovali všetko v súlade s nariadením a nedopúšťali sa tak akéhokoľvek jeho porušenia.

Do dnešného dňa sme neobdržali žiadne vyjadrenie, ale včera bolo s účinnosťou od dnešného dňa vydané nové nariadenie ohľadne uvoľňovania opatrení, v ktorom sú už niektoré podmienky organizovania hromadných podujatí v exteriéri objasnené. Sú to napr. „zabezpečenie dodržiavania rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre  osoby  žijúce  v spoločnej  domácnosti,  partnerov,  osoby  vykonávajúce  športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať a ostatné je šikovne zastrešené pod vetou „podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri“. K zákazu usporadúvania podujatí súťažnej povahy nie sú v tomto nariadení žiadne zmienky a vypadol z neho, takže podmienky by mali byť aplikovateľné (pokiaľ nedôjde opäť k aktualizácii nariadenia v tomto bode) na podujatia ako také.

Zrušený termín preteku, ktorý by sa inak konal už túto sobotu, nebudeme takto na poslednú chvíľu obnovovať, príprava samotného preteku ako aj povrchu trate si predsa len vyžaduje podstatne viac priestoru a možností.

Ak to ale situácia dovolí a bude záujem, tak počas tejto sezóny by prichádzala v úvahu organizácia nejakého voľného preteku v septembri (predbežne sme to mali v pláne už pri zahájení sezóny).

Zatiaľ ste všetci vítaní a aj naďalej Vás radi uvidíme v našom areáli počas voľných jazdení a klubových dní.

tím DirtRacing

Pridaj komentár

newspaper templates - theme rewards