Rozvrh
  29.06.2013
     
 Údaje preteku
  Jazdci
  Jazdy voľného tréningu
  Tréningové jazdy
  Kvalifikačné jazdy
  Finálové jazdy
     
 Poradie
  Voľný tréning
  Tréning
  Kvalifikácia
  Finále
     
 Voľný tréning
     
 Tréning
     
 Kvalifikácia
  Skupina 1
    Kvalifikácia 1
    Kvalifikácia 2
    Kvalifikácia 3
     
 Finále
  Finále - A
    Finálová jazda
  Finále - B
    Finálová jazda