Rozvrh : 13.05.2017
Kategória Skupina Jazda Dĺžka jazdy Štart Koniec Nasadzovanie
1:10 E SCT Skupina 1 Kvalifikácia 1 00:05 09:00 09:05 IC BUGGY
1:8 E BUGGY Skupina 1 Kvalifikácia 1 00:05 09:10 09:15 E SCT
1:8 E TRUGGY Skupina 1 Kvalifikácia 1 00:05 09:20 09:25 E BUGGY
1:8 IC BUGGY Skupina 1 Kvalifikácia 1 00:05 09:30 09:35 E TRUGGY
1:10 E SCT Skupina 1 Kvalifikácia 2 00:05 09:45 09:50 IC BUGGY
1:8 E BUGGY Skupina 1 Kvalifikácia 2 00:05 09:55 10:00  
1:8 E TRUGGY Skupina 1 Kvalifikácia 2 00:05 10:05 10:10  
1:8 IC BUGGY Skupina 1 Kvalifikácia 2 00:05 10:15 10:20  
1:10 E SCT Skupina 1 Kvalifikácia 3 00:05 10:30 10:35  
1:8 E BUGGY Skupina 1 Kvalifikácia 3 00:05 10:40 10:45  
1:8 E TRUGGY Skupina 1 Kvalifikácia 3 00:05 10:50 10:55  
1:8 IC BUGGY Skupina 1 Kvalifikácia 3 00:05 11:00 11:05  
Lunch break     01:00 11:15 12:15  
1:10 E SCT Finále A Finálová jazda 1 00:08 12:15 12:23  
1:8 E BUGGY Finále A Finálová jazda 1 00:10 12:28 12:38  
1:8 E TRUGGY Finále A Finálová jazda 1 00:10 12:43 12:53  
1:10 E SCT Finále A Finálová jazda 2 00:08 13:00 13:08  
1:8 E BUGGY Finále A Finálová jazda 2 00:10 13:13 13:23  
1:8 E TRUGGY Finále A Finálová jazda 2 00:10 13:28 13:38  
1:8 IC BUGGY Hlavné finále A Finálová jazda 1 00:20 13:43 14:03  
1:10 E SCT Finále A Finálová jazda 3 00:08 14:08 14:16  
1:8 E BUGGY Finále A Finálová jazda 3 00:10 14:21 14:31  
1:8 E TRUGGY Finále A Finálová jazda 3 00:10 14:36 14:46  
Price giving ceremony     00:15 15:00 15:15