Home / ŽIADOSŤ O ČLENSTVO

ŽIADOSŤ O ČLENSTVO

(*) – údaje označené hviezdičkou sú povinné

Meno *:
Priezvisko *:
Dátum narodenia *:
  Adresa a kontaktné údaje
Ulica *:
Popisné číslo *:
Mesto / obec *:
PSČ *:
Email *:

Mobil *:
Kategória *: 1:8 IC BUGGY
1:8 IC TRUGGY
1:8 IC MONSTER TRUCK
1:8 E BUGGY
1:8 E TRUGGY
1:10 E SHORT COURSE TRUCK
iná
Dodatočné info pre klub :

 

Na základe tejto žiadosti predsedníctvo klubu rozhodne o registrácii. O rozhodnutí predsedníctva klubu bude žiadateľ informovaný na e-mail uvedený v žiadosti.
Po akceptovaní žiadosti Vám zašleme podklady k zaplateniu členského príspevku spolu s prihláškou. Po uhradení a doručení potvrdenej prihlášky Vám bude potvrdené členstvo v klube.

newspaper templates - theme rewards