ŽIADOSŤ O ČLENSTVO

(*) – údaje označené hviezdičkou sú povinné

  Meno *:
  Priezvisko *:
  Dátum narodenia *:
    Adresa a kontaktné údaje
  Ulica *:
  Popisné číslo *:
  Mesto / obec *:
  PSČ *:
  Email *:

  Mobil *:
  Kategória *: 1:8 IC BUGGY
  1:8 IC TRUGGY
  1:8 IC MONSTER TRUCK
  1:8 E BUGGY
  1:8 E TRUGGY
  1:10 E SHORT COURSE TRUCK
  iná
  Dodatočné info pre klub :

   

  Na základe tejto žiadosti predsedníctvo klubu rozhodne o registrácii. O rozhodnutí predsedníctva klubu bude žiadateľ informovaný na e-mail uvedený v žiadosti.
  Po akceptovaní žiadosti Vám zašleme podklady k zaplateniu členského príspevku spolu s prihláškou. Po uhradení a doručení potvrdenej prihlášky Vám bude potvrdené členstvo v klube.

  newspaper templates - theme rewards