News

ČLENSTVO V KLUBE

Regulérnym členom sa môže stať každá fyzická osoba staršia viac ako 18 rokov (mladšia osoba len s písomným súhlasom jedného z rodičov).
Záujemca by mal mať záujem o modelársku činnosť v oblasti offroad spalovacích alebo elektro modelov v mierke 1:8 BUGGY, TRUGGY, MONSTERTRUCK alebo 1:10 SHORT COURSE pokiaľ sa chce podieľať na činnosti klubu.
Členstvo schvaľuje predsedníctvo klubu, a to na základe elektronickej alebo písomnej žiadosti.

Ako sa stať členom klubu
– prečítať si podmienky a povinnosti členstva
– vyplniť a odoslať registračný formulár žiadosti
– počkať na potvrdenie schválenia členstva predsedníctvom klubu a zaslanie prihlášky
– po obdržaní a potvrdení prihlášky  podpisom žiadateľa poslať prihlášku do klubu
– zaplatiť príslušný členský poplatok v lehote do 15 dní od potvrdenia žiadosti nového člena

Ako si predĺžiť existujúce členstvo v klube
– prečítať si podmienky a povinnosti členstva
– zaplatiť príslušný členský poplatok

Členstvo na dráhe
Príspevok základného členstva s neobmedzeným prístupom na dráhe je stanovený vo výške  80€ / osoba

Výhody

neobmedzený bezplatný prístup na dráhu pri víkendových klubových stretnutiach a tréningoch
– možnosť jazdenia aj v pracovných dňoch – dohoda min. 2 dni vopred telefonicky alebo mailom
– klubové brigády sú nepovinné a nemusí sa podieľať na organizácii pretekov usporiadavaných klubom RCŠMK
– zľava 5% na celý sortiment RC obchodu RSVET www.rcsvet.sk (zabezpečuje kompletný sortiment náhradných dielov rôznych značiek)
– možnosť reprezentácie v DIRT RACING TEAM-e

Povinnosti člena klubu
– po akceptovaní žiadosti o členstvo uhradiť do 15 dní členský príspevok
– riadiť sa pokynmi správcu areálu, po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť člen z areálu s okamžitou platnosťou vykázaný
– dbať a vždy udržiavať poriadok po sebe v areáli dráhy a jej blízkom okolí
– v priestoroch depa a tribúny udržiavať po sebe čistotu a poriadok
– odpadky hádzať do koša
– spaľovacie autá sa neštartujú na tribúne ale len vo vyhradenom priestore depa
– depo a tribúna sa neznečisťuje rôznymi kvapalinami a chemickými látkami alebo iným odpadom
– špaky nepatria na zem, ak fajčíte zabezpečte si vlastný popolník
– dodržiavať zásady slušného správania

Členské príspevky sú použité na úhrady týchto výdavkov
– prenájom pozemku
– údržbu objektov a zariadení areálu
– úpravy a údržba dráhy v rámci sezóny
– nákup stavebného materiálu na údržbu areálu a nové úpravy
– iné náklady spojené s prevádzkou areálu (administratívne výdavky a poplatky, náradie, farby, chemikálie, atď …)
– náklady za pohonné hmoty súvisiace s vysekávaním trávnatých plôch areálu
– poplatky za prípojku a spotrebovanú elektrickú energiu
– čiastočné náklady za doménu a webhosting
– a iné

na stiahnutie: RC ŠPORT MODEL KLUB STANOVY 2009 pdf / 711KB

Predsedníctvo klubu RCŠMK, aktualizované dňa 29.1.2024

newspaper templates - theme rewards