News

JAZDENIE NA DRÁHE

Jazdenie a voľné tréningy na dráhe
Nečlen klubu má možnosť jazdiť pri nasl. podmienkach:
Jednorázový vstup na deň 10€ / osoba / auto / klubový deň (divák je bez poplatku)

jazdenie a voľné tréningy cez víkend – sú zvyčajne podľa dohody, aktualizujeme vždy na facebook stránke, alebo nás neváhajte telefonicky kontaktovať.
jazdenie cez pracovné dni – kontaktujte nás aspoň deň vopred prostredníctvom emailu alebo telefonicky, dohodneme sa 🙂 (kontakty nájdete v sekcii dráha alebo kontaktoch)

Permanentka
Permanentka všeobecne rieši problém pre osoby, ktorým členstvo z nejakých dôvodov nevyhovuje, alebo sa chcú len venovať občasnému jazdeniu a popritom získať aj pár výhod pri častejšom jazdení vo forme výhodnejšieho vstupného poplatku. Pre tých, ktorí nemajú záujem o členstvo, ale chcú si len občas zajazdiť, sme pripravili možnosť zakúpenia výhodnej permanentky.
Permanentka stojí 50 EUR a má hodnotu 7 vstupov.

– dá sa použiť aj mimo klubové dni pri oznámení záujmu o jazdenie aspoň 2 dni vopred
– prenosná, to znamená že na permanentku  môže prísť aj viac áut / jazdcov. Jedno auto = jeden vstup. Počet osôb na jedno auto nie je obmedzený
– vydávaná len na konkrétnu sezónu, nepoužité vstupy na karte nie sú prenosné do ďalšej sezóny
– v prípade straty karty sa kópie nevystavujú, bohužiaľ je nutnosť si kúpiť novú

Povinnosti užívania areálu
Jazdec či návštevník (užívateľ) sa ma správať tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku klubu, je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením, za maloletú osobu zodpovedá jej zákonný zástupca.

– riadiť sa pokynmi správcu, po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť užívateľ z areálu s okamžitou platnosťou vykázaný
– dbať a vždy udržiavať poriadok po sebe v areáli dráhy a jej blízkom okolí
– v priestoroch depa a tribúny udržovať po sebe čistotu a poriadok
– odpadky hádzať do koša (vrátane nádob od paliva)
– spaľovacie autá sa neštartujú na tribúne ale len vo vyhradenom priestore depa
– depo a tribúna sa neznečisťuje rôznymi kvapalinami a chemickými látkami alebo iným odpadom
– špaky nepatria na zem, ak fajčíte zabezpečte si vlastný popolník
– dodržiavať zásady slušného správania
– je povinný po skončení užívania odovzdať areál správcovi, ktorý skontroluje poriadok a funkčnosť areálu

Schválené predsedníctvom klubu k 19.1.2024

newspaper templates - theme rewards