News

Fungovanie RC klubu v sezóne 2022 v súvislosti so súčasnou situáciou

Milí naši priaznivci,

vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 aj v tohtoročnej sezóne si Vás dovoľujeme informovať, že:

Preteky v sezóne 2022

Vzhľadom na situáciu, u ktorej sa dá očakávať jej dlhšie trvanie a aktuálne platné nariadenia, na rok 2022 zatiaľ neplánujeme usporadúvať preteky v našom areále. Prípadná organizácia a vyhlásenie preteku závisí od vývoja situácie.

MDD – Medzinárodný deň detí

Aj tu platí, že jeho organizácia závisí podľa vývoja situácie.

Klubové dni a voľné jazdenie (členovia, nečlenovia)

Sme si plne vedomí toho, že pekné počasie bude lákať ísť na dráhu si pojazdiť.
Podmienky možného jazdenia pre členov nášho tímu ako aj nečlenov uvádzame nižšie.

Jazdenie v našom areále bude možné avšak výhradne v menšom individuálnom počte a prísnom dodržiavaní nastavených pravidiel. V nadväznosti na uvedené sme stanovili podmienky a pravidlá týkajúce sa jazdenia, ktoré uvádzame nižšie.

Podmienky jazdenia pre členov nášho tímu ako aj pre nečlenov:

Každý jeden záujemca o jazdenie nás musí vopred kontaktovať (mailom, telefonicky, správou cez sociálne siete…) a dohodnúť (rezervovať) si s nami termín, kedy chce ísť na dráhu. Takto nahlásenému jazdcovi zabezpečíme sprístupnenie areálu.
Pre presnejší prehľad o pohybe budeme evidovať v prípade každého jazdca deň aj čas požadovaného začiatku jazdenia, predbežný čas, ktorý chce jazdec stráviť v areále a zároveň nám bude potrebné nahlásiť aj reálny odchod. Nenahlásenému záujemcovi nebude umožnený vstup do areálu.

Brána bude počas jazdenia uzamknutá a tak nebude možné, aby náhodní okoloidúci alebo nenahlásení jazdci vstúpili do areálu. Týmto spôsobom bude vedená presná evidencia počtu osôb, ktoré sa budú zdržiavať v areále, ako aj maximálne zabezpečené dodržiavanie nastavených opatrení.

Každý jeden návštevník je povinný počas pobytu v areále:

  • dodržiavať aktuálne platné opatrenia, ako napríklad :
  • mať respirátor na tvári, a tak chrániť seba a ostatných, ktorí tam s ním budú,
  • udržiavať patričný odstup od ostatných prítomných,
  • podľa vlastného uváženia sa chrániť ďalšími možnými prostriedkami napr. používaním ochranných rukavíc a podobne,
  • v prípade porušenia stanovených pravidiel iným návštevníkom nám to bezodkladne nahlásiť.
  • udržovať poriadok 🙂

Ďakujeme, že tieto opatrenia rešpektujete.

Spoločne celú situáciu zvládneme a buďme všetci naozaj zodpovední k aktuálnej situácii.

Podmienky a bližšie informácie týkajúce sa:

členstva: https://www.dirtracing.sk/clenstvo-v-klube/

 voľného jazdenia: https://www.dirtracing.sk/jazdenie-na-drahe/

Brigády na dráhe

Keďže súčasná situácia nemá absolútne žiadny vplyv na vykonávanie nutných úprav na dráhe, musíme s nimi aj naďalej počítať. Bude potrebné opraviť strechu na prístreškoch, postrekovať proti burine, kosiť a veľa iného. Tu sa nám pomoc vždy zíde, samozrejme prácu by sme si podelili a naplánovali tak, aby boli dodržané opatrenia (rozostup, rúško na tvári…).

2% dane z príjmu

Tu nedochádza k žiadnej zmene a aj naďalej môžete svoje 2% dane z príjmu poukázať nášmu združeniu a podporiť tak priamo našu činnosť.) Z týchto 2% sú napr. hradené náklady na našu prevádzku ako platby za elektrinu, nákup materiálu, benzín do kosačiek, kosačky, oleje do kosačiek, nová strecha na prístrešky, postreky na burinu, pracovné náradie a veľa iného.

Každému jednému kto sa tak rozhodne a podporí nás vopred ďakujeme.

Veríme, že spoločne celú situáciu zvládneme a budeme všetci naozaj zodpovední k aktuálnej situácii. Práve opatrenia sú významným a dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorenia a je potrebné na ne nazerať ako na jeden z krokov a dôležitých nástrojov, ktorým sa vie zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 vo Vašom okolí a na celom Slovensku.

Tím DirtRacing

Pridaj komentár

newspaper templates - theme rewards