News

Preteky IOC a organizačné zmeny v sezóne 2014

Pripravili sme pre Vás súhrn základných informácií o pretekaní v sezóne 2014.

Aj v sezóne 2014 sme sa rozhodli pokračovať  v usporadúvaní seriálu InterTrack Offroad Challenge. Počet plánovaných pretekov na jednotlivé dráhy ostáva pre nasledujúcu sezónu nezmenený t.j. 3 preteky IOC na každú dráhu ( Svätý Jur, Kvetoslavov, Židlochovice), spolu 9 pretekov IOC.
V Jure a Kvetoslavove sme po minulé sezóny organizovali aj po jednom klubovom preteku na každej dráhe. Tento rok sme z toho upustili, čo nám poskytne väčší priestor zosúladenia pretekov s českými a maďarskými kalendármi prípadne budeme mať aj viac priestoru na určenie náhradných termínov pre IOC ak niektorý z pretekov IOC bude nutné preložiť.

InterTrack Offroad Challenge 2014 sa jazdí ako “Open“, zúčastniť sa ho môžu pretekári z akejkoľvek krajiny a akéhokoľvek klubu ako aj pretekári bez klubovej príslušnosti

AKTÍVNE KATEGÓRIE IOC
V sezóne 2014 opäť otvárame 1:10 SHORT COURSE (SCT). Štandardne bude kategória SCT jazdená s podvozkami 4WD (+2WD), avšak nič nebráni otvoreniu aj samostatnej 2WD sekcie pri dostačujúcom počte pretekárov.
Už zabehnutými kategóriami ktoré určite nebudú chýbať v blížiacej sa sezóne sú 1:8 IC BUGGY, 1:8 E BUGGY a 1:8 E TRUGGY.

REGISTRÁCIA NA PRETEK
Na základe podnetov a nápadov nás organizátorov, či zo strany Vás pretekárov, nastane jedna dôležitá zmena pri registrácii na pretek – spustenie prihlášok na jednotlivé preteky IOC počas celej sezóny. Vzhľadom na túto skutočnosť, sme posunuli uzatváranie online registrácií o pár dní skôr, čo nám organizátorom zase pridá viac priestoru na prípravu a prispôsobenie konkrétneho preteku podľa predpokladanej účasti registrovaných pretekárov. Taktiež registrovaní pretekári získajú lepší prehľad o účasti na danom preteku. Veríme, že nový model registrácie Vás osloví a rýchlo si ho osvojíte.

Na webovej stránke www.dirtracing.sk bude v krátkom čase zverejnený kalendár so všetkými dátumami minimálne IOC pretekov na celú sezónu, na ktoré sa bude môcť pretekár prihlasovať ako aj s informáciami ohľadne klubových dní na dráhach vo Svätom Jure a Kvetoslavove. Termíny konania pretekov budú taktiež zverejnené na stránke www.intertrack.cz. Preteky sa budú konať štandardne počas víkendov. Registrácia na každý jeden pretek bude otvorená do posledného pondelka pred pretekom ukončená v tento deň o 24:00. Od nasledujúceho dňa (utorok) bude možná len registrácia mailom, telefonicky alebo osobne na preteku, tak ako tomu bolo doteraz po uzatvorení online registrácie.

VÝŠKA PRÍSPEVKOV
Zápis na ktorýkoľvek z pretekov IOC je možné spraviť počas celej sezóny. Aktivácia prihlášok je dostupná od  15.2.2014.

Zápis v priebehu druhého týždňa pred uzatvorením online registrácie preteku: 12 €
Zápis počas týždňa pred uzatvorením online registrácie preteku (+3 €): 15 €
Zápis po uzatvorení online registrácie na pretek t.j. od utorka v týždni,
v ktorom sa koná pretek, resp. v deň konania preteku (+5 €):
20 €

Člen klubov organizujúcich seriál IOC získava automaticky zľavu 2 € z príspevku na každom preteku vo Svätom Jure, Kvetoslavove či zľavu 50 CZK v Židlochoviciach.

Príklad:
Pretek InterTrack Offroad Challenge sa bude konať vo Svätom Jure dňa  26. 4. 2014 (sobota)

Zápis 7.4. – 13.4. 2014 – registrácia dva týždne pred uzatvorením: 12 €
Zápis 14.4. – 21.4. 2014 (do 24:00 hod.) – registrácia týždeň pred uzatvorením:
(po tomto termíne sa registrácia uzatvára)
15 €
Záujem o zúčastnenie sa preteku od 22.4. 2014 po 00:00 (utorok): 20 €

PRENÁJOM NASADZOVAČA
V prípade ak je jazdec prihlásený na pretek a má záväzne rezervovaného nasadzovača (čo potvrdil pri online registrácii) a neoznámi organizátorovi, že sa na pretek nedostaví alebo zruší svoju účasť resp. záujem o nasadzovača až po uzatvorení registrácie, bude mu uplatnená sankcia v plnej výške spoplatnenia nasadzovača, ktorá sa zohľadní na úhradu pri ďalšom preteku.

Možnosť rezervácie nasadzovača, ktorého zabezpečuje organizátor, je určitý druh výhody, ktorú môžu pretekári využívať. Je určená pre tých, ktorí nechcú vykonávať nasadzovanie, alebo pre pretekárov ktorí nemajú časový priestor z dôvodu jazdenia viacerých kategórií, nemajú mechanika, ktorý sa im postará o autá zatiaľ čo oni budú nasadzovať alebo nemajú možnosť si zabezpečiť za seba náhradného nasadzovača (napr. doviezť ho so sebou).

Rezervácia nasadzovačov nie je povinná, avšak podľa pravidiel je každý jeden jazdec povinný nasadzovať podľa rozpisu, resp. zabezpečiť aby bol v určenom čase plnohodnotne zastúpený. Pri nenastúpení alebo neplnohodnotnom zastupovaní nasadzovania má organizátor právo na škrtnutie najlepšej jazdy pretekára  (v zmysle pravidiel preteku IOC)

Berte na vedomie že nasadzovači zabezpečovaní organizátorom, sú záväzne objednávaní v potrebnom časovom predstihu pred konaním samotného preteku s ohľadom na počet a požiadavky prihlásených pretekárov.

V prípade ak si pretekár záväzne rezervuje nasadzovača a nedostaví sa (neoznámi svoju neúčasť), alebo záväzne rezervovaného nasadzovača zruší až po uzatvorení online registrácie, klubu vzniká škoda ním spôsobená.

V prípade akýchkoľvek otázok či informácií nás neváhajte kontaktovať /link

DirtRacing Team

newspaper templates - theme rewards