News

Posunutie lehoty na darovanie 2 percent v roku 2020

Nestihli ste nám darovať 2 % z dane? Stále tak môžete urobiť, termín na ich
poukázanie sa posunul.
Ak ste nám nestihli poukázať dve percentá zo svojej dane, nič ste nezmeškali.
Mimoriadne okolnosti pandémie spôsobili posun termínov aj v tejto oblasti.
Finančná správa totiž umožnila v súvislosti so sťaženými podmienkami vyvolanými
ochorením COVID-19 posunúť aj lehotu na darovanie 2% z dane. A to aj v prípade osôb, ktoré podali svoje daňové priznania v štandardnom období do konca marca, čo znamená, že ich poukázanie percent z dane malo pôvodnú lehotu 30. apríla. Toto dnes neplatí. Vďaka pandémii sa termín o pár mesiacov posunul.
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je možné podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie.
Príklad: Vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, vyhlásenie spolu s potvrdením treba podať do 30. septembra 2020.
Takže neváhajte, stále nás môžete podporiť svojimi 2%.

prejdi na našu stránku venovanej 2%

Vopred ďakujeme

Tím DirtRacing

Pridaj komentár

newspaper templates - theme rewards